Aardrijkskunde

Het vak aardrijkskunde is één van de oudste wetenschappelijke disciplines. Al eeuwen geleden werd het belang onderkend om de wereld om ons heen beter te begrijpen. Aardrijkskunde leert ons de samenhang te zien tussen gebeurtenissen binnen gebieden en tussen gebieden onderling.

Aardrijkskunde gaat over thema’s als:
– Klimaatverandering en zeespiegelstijging
– Natuur- en milieurampen, extreem weer, aardbevingen, vulkanisme en vervuiling
– Water en landschap
– Duurzame ontwikkeling, voedselvraagstukken, verdeling welvaart, energie- en grondstoffenvoorziening
– Europa, Nederland en het eigen leefgebied dat je deelt met anderen
– Mobiliteit, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
– Toerisme
– Migratie en multiculturele samenleving
– Globalisering

Aardrijkskunde is in klassen 1 t/m 3 een verplicht vak.
Daarna is het een keuze vak.

Dhr.Docenten
Dhr. F. Kocaoglu
Dhr. Drs. M.J. Markusse
Dhr. C.B. Körnmann
Mw. N. Mulder
Mw. N. Yakoubi