VWO: opstromen

Van oudsher is het HLW een school die streeft naar kwaliteit op elk niveau: vwo, havo, mavo. Een school die iedere leerling met een zo hoog mogelijk diploma wil laten uitstromen. We werken daarin samen met jou en met je ouders, want ‘Samen kom je verder’. Om ons doel te kunnen bereiken, bieden wij ‘Onderwijs op Maat’. Het is onze sterke kant, een kant die we de komende jaren nog verder gaan uitbreiden. Je krijgt steun en begeleiding waar het nodig is en uitdaging waar het kan.

Leerlingen met een dubbeladvies plaatsen wij in een dakpanklas. In deze klassen wordt tot het tweede rapport op het hogere niveau lesgegeven en op het lagere niveau getoetst. Bij het tweede rapport worden deze leerlingen ingedeeld in stromen. Wel blijven de leerlingen bij elkaar in dezelfde klas.

Steunlessen
Na het eerste rapport bestaat voor leerlingen in de onderbouw de mogelijkheid steun­lessen te volgen voor diverse vakken: Frans. Engels, wiskunde, Nederlands, en vanaf de tweede klas Duits. De vakdocenten verwijzen de leerlingen door die op grond van hun resultaten in aanmerking komen voor deze steunlessen. Heb je dus voor één van deze vakken net iets meer uitleg en hulp nodig dan gaan we daar samen mee aan het werk.

Huiswerkklas
Voor kinderen die er baat bij hebben niet thuis, maar op school hun huiswerk te maken is er twee dagen in de week een huiswerkklas verzorgd door Studiezalen.

Rooster
Hoe ziet je schooldag eruit? Tot 14.30 uur volg je samen met je klas het gewone lesrooster: Nederlands, wiskunde geschiedenis, muziek enz. zijn verplichte vakken die alle leerlingen krijgen. Daarna volgt ieder zijn eigen route van ondersteuning en begeleiding (huiswerkklas en steunlessen) en/of naar verrijking en verdieping (Hallo Wereld-lessen).