Kwaliteit

Eindexamenresultaten 2019
Ook dit jaar hebben we weer goede examenresultaten behaald. De Havo kende een slagingspercentage van 83%. Voor de Mavo gold een slagingspercentage van 82%. Het Vwo had met 93% een bijzonder goed slaginspercentage. Alles bij elkaar zijn we bijzonder tevreden.

Scholen op de kaart
De onderwijsprestaties van alle scholen in Nederland worden inzichtelijk gemaakt in Scholen op de kaart. Alle cijfermatige informatie over VO-scholen zijn hiermee verzameld in één systeem. Ook de resultaten, de kwaliteit en de bedrijfsvoering van het HLW zijn hier te vinden en bovendien vergeleken met het gemiddelde van de scholen in Nederland (benchmark).

Klik hier voor meer informatie over de schoolprestaties van het van het Hervormd Lyceum West.