Kwaliteit

Eindexamenresultaten 2017
Ook dit jaar hebben we weer goede examenresultaten behaald. De Havo kende een slagingspercentage van 95% en dat is ruim boven het landelijk gemiddelde. Voor de Mavo gold een slagingspercentage van 99%, een uitzonderlijk goede prestatie. Het Vwo bleef dit jaar iets achter met een percentage van 76%. Alles bij elkaar zijn we bijzonder tevreden.

 

Vensters voor verantwoording
De onderwijsprestaties van alle scholen in Nederland worden inzichtelijk gemaakt in Vensters voor Verantwoording. Alle cijfermatige informatie over VO-scholen zijn hiermee verzameld in één systeem. Ook de resultaten, de kwaliteit en de bedrijfsvoering van het HLW zijn hier te vinden en bovendien vergeleken met het gemiddelde van de scholen in Nederland (benchmark).

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de schoolprestaties van het van het Hervormd Lyceum West.