Inschrijven

Bijgesteld basisschooladvies
Het kan zijn dat de basisschool besluit om je een hoger advies te geven als dat mogelijk en wenselijk is, dat noemen we bijstellen. Bijstellen kan dus alleen omhoog, nooit naar beneden. In de meeste gevallen hou je je oorspronkelijke basisschooladvies: het advies is immers gebaseerd op alle gegevens en kennis van vorige leerjaren. In het geval van een bijgesteld schooladvies is je basisschool verplicht deze keuze te beargumenteren.

Wat te doen bij een bijgesteld basisschooladvies lees  je in de schoolkeuzegids VO.

Leerlingen met bijgestelde adviezen (vanaf m/h) kunnen zich van woensdag 5 juni t/m vrijdag 7 juni aanmelden bij het HLW. Wel moet er door de ouder/verzorger vooraf contact worden opgenomen met de teamleider brugklassen mw. M. van Minnen, m.van.minnen@hlw.nl

Op 11 juni krijgen de nieuw aangemelde leerlingen bericht of ze geplaatst zijn. Pas dan moeten zij zich afmelden bij de school waar zij stonden ingeschreven.

 

 

 

Inschrijven kon van maandag 4 maart t/m vrijdag 15 maart 2019 tussen 9.00 en 16.00 uur.

Bij inschrijving dient u het volgende mee te nemen:

  • het aanmeldformulier van de basisschool (VO formulier)
  • de ingevulde voorkeurslijst
  • Het HLW inschrijfformulier. Deze kunt u downloaden of ter plekke ontvangen en invullen.
  • kopie identiteitsbewijs van het kind.

Benodigde advies
Met een advies vmbo-t, havo of vwo van de basisschool is een leerling in principe toelaatbaar op het Hervormd Lyceum West.

Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies hebben bovendien de mogelijkheid zich in te schrijven voor Tweetalig Onderwijs.
Leerlingen met een vwo-advies hebben vanaf de 2e klas de kans het  het gymnasium te volgen (eventueel ook in combinatie met Tweetalig Onderwijs). Op het gymnasium krijg je als extra vakken Grieks en Latijn.

Voorrangsregeling
Kopklasleerlingen, locatie HLW hebben voorrang als zij het HLW op de eerste plaats zetten.

Verdere informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u hier.

Een filmpje over hoe de matching werkt vindt u hier.