Bewaarkaart

Aan het begin van het schooljaar wordt aan alle leerlingen de bewaarkaart voor het schooljaar 2019-2020 uitgereikt. Het HLW informeert u met de bewaarkaart over de belangrijkste zaken. Zo heeft u snel antwoord op allerlei vragen van praktische aard.

Hier kunt u de bewaarkaart 2019-2020 downloaden. Zodra de nieuwe bewaarkaart er is, wordt deze hier gepubliceerd.