Aardrijkskunde

Leer de wereld begrijpen

Het vak aardrijkskunde is één van de oudste wetenschappelijke disciplines. Al eeuwen geleden werd het belang onderkend om de wereld om ons heen beter te begrijpen. Aardrijkskunde leert ons de samenhang te zien tussen gebeurtenissen binnen gebieden en tussen gebieden onderling.

 

Waar gaat aardrijkskunde over?

Aardrijkskunde gaat over thema's als:

  • Klimaatverandering en zeespiegelstijging
  • Natuur- en milieurampen, extreem weer, aardbevingen, vulkanisme en vervuiling
  • Water en landschap
  • Duurzame ontwikkeling, voedselvraagstukken, verdeling welvaart, energie- en grondstoffenvoorziening
  • Europa, Nederland en het eigen leefgebied dat je deelt met anderen
  • Mobiliteit, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
  • Toerisme
  • Migratie en multiculturele samenleving
  • Globalisering

Aardrijkskunde is in klassen 1 t/m 3 een verplicht vak.
Daarna is het een keuze vak.

Docenten

Dhr. F. Acar
Dhr. S. Hakan
Dhr. F. Kocaoglu
Dhr. Drs. M.J. Markusse
Mw. N. Yakoubi

sectie Aardrijkskunde - HLW

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *