Tweetalig Onderwijs

Wat is Tweetalig Onderwijs?

Veel aandacht voor Engels
Tweetalig Vwo of Havo is meer dan gewoon Vwo of Havo. Het belangrijkste verschil is dat er niet alleen Engels gesproken wordt bij het vak Engels, maar dat je een groot deel van de andere vakken óók in de Engelse taal krijgt. In klas één tot en met drie zijn dat: Visual Arts, Biology, Chemistry, European & International Orientation (EIO), Geography, History, Mathematics, Religious Studies, Science en Technology.

Internationalisering
Daarnaast is er extra aandacht voor Europa en de rest van de wereld. Dit gebeurt tijdens de vaklessen, maar in de derde klas krijg je ook het vak EIO. Verder doen we veel internationaal gerichte culturele activiteiten, excursies en projecten en samenwerkingsprojecten met leerlingen in het buitenland.
Een paar voorbeelden daarvan zijn:

  • Immersioncamp in de Brugklas
  • Schoolreis naar Engeland
  • Excursie naar Duitsland
  • Uitwisseling met buitenlandse scholieren, bijvoorbeeld met e-twinning
  • Theater- en museumbezoek
  • Engelstalige (vakoverstijgende) projecten
  • Buitenlandse gastsprekers

Ook bij de buitenschoolse activiteiten is Engels de voertaal.

Doel
Het doel van TTO is dat je aan het einde van je opleiding vrijwel net  zo goed Engels spreekt als mensen die Engels als moedertaal hebben en dat je sterk internationaal georiënteerd  bent.

Informatieve video’s
Bekijk hieronder ons filmpje over Tweetalig Onderwijs op het HLW en ook andere filmpjes over het kiezen voor Tweetalig Onderwijs.

 

Voor wie is Tweetalig Onderwijs?

Tweetalig Onderwijs is er voor de Vwo-en Havo-leerling. Of het iets voor jou is? Kom erachter door de Ik Kies TTO test te doen. Druk dan hier en doe de test! of tto bij jou past.

Waarom tweetalig onderwijs?

De invloed van het Engels wordt steeds belangrijker. Op de universiteiten en HBO-instellingen worden steeds meer colleges in het Engels gegeven. In het zakenleven en bij overheidsinstanties is grote vraag naar internationaal opgeleide experts. Je wilt natuurlijk goed voorbereid zijn op deze ontwikkeling. Met tweetalig Vwo of Havo (TTO) ben je dat. Door de TTO-opleiding heb je een grote voorsprong op andere Vwo-en Havo-leerlingen en krijg je makkelijker toegang tot een Engelstalige of internationale opleiding en tot de internationale arbeidsmarkt.

Erkend diploma en certificaat

Na drie jaar sluit je het TTO af met een TTO-Junior certificaat van het Europees Platform. In de bovenbouw is er een speciaal Engelstalig programma samengesteld.

Keurmerk

Sinds februari 2010 is het HLW door het Europees Platform erkend als TTO junior school. Wij zijn aangesloten bij het landelijk netwerk voor Tweetalig Onderwijs. Een commissie van het Europees Platform dat de kwaliteit van de TTO scholen bewaakt. heeft de kwaliteit van de tweetalige afdeling beoordeeld: op alle criteria scoorde het HLW voldoende tot goed. Lof was er voor het niveau van het Engels van de leerlingen, het enthousiasme van de docenten, de inzet van ICT en de activerende didactiek in de lessen voor tweetalig onderwijs Ook maken wij deel uit van het Anglia netwerk dat de internationaal erkende examens en diploma’s verzorgt. Daarnaast zijn wij een Cambridge associate school

Kosten TTO

TTO is een waardevolle investering in je toekomst. De overheid bekostigt deze investering echter niet. Daarom vragen wij naast de gewone ouderbijdrage een tegemoetkoming in de kosten van TTO. Jaarlijks betalen ouders € 200,= extra voor onder andere leermiddelen, lessen en gastlessen, gastoptredens, theaterbezoek en diverse andere activiteiten.

 TTO iets voor jou?

Druk dan hier en doe de test! Kom je erachter of tto bij jou past.

Ambitieus en uitdagend
De leerling die voor tweetalig kiest wil ook net iets meer. Houd je van een uitdaging, wil je graag iets meer weten van Europa en de rest van de wereld? Ben je bereid je in te zetten? Dan is TTO wellicht iets voor jou.

Engels spreken went snel
Je krijgt vanaf het begin les in het Engels van leraren die daar speciaal voor opgeleid zijn. Ze zijn behalve vakdocent ook taaldocent. De boeken waaruit je leert zijn in het Engels. Tot de kerstvakantie mogen er nog vragen in het Nederlands gesteld worden. Daarna ben je al zo gewend aan het Engels, dat we de rest van het brugklasjaar alles in het Engels kunnen uitleggen.

Twijfel over je niveau van Engels?
Wij bieden onze aanstaande TTO leerlingen de mogelijkheid nog voor het nieuwe schooljaar aan hun Engels te werken door middel van het 8+TTO project.

Informatie

FAQ’s
Meer informatie kunt u vinden op:

www.ikkiestto.nl

Of mail naar de TTO coördinator, dhr. Atsma e.atsma@hlw.nl

 

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren