Schaken en Dammen

Hersenfitness, goed voor je denken, je wordt er bewezen slimmer van…
Levenslang te spelen! Dus waardevol..! En gemakkelijk te leren!

Komend jaar worden beide denksporten gegeven. Je kunt een dam- of schaakcertificaat behalen! Er wordt gezellig veel met elkaar gespeeld! Uiteraard is het de bedoeling dat je niveau verbetert, we zullen de mogelijkheden via internet verkennen. (dammentor.nl; schaaksite.nl; playchess.com) We proberen ook een jeugddamtoernooi en/of een jeugdschaaktoernooi te bezoeken aan het einde van de cursus.

Schaken

BewarenBewaren