Lesrooster

60-minuten rooster
Om te komen tot meer verdieping van de leerstof, een activerende didactiek en gevarieerde lessen werkt het HLW sinds schooljaar 2012-2013 met een 60 minutenrooster.
Het rooster is in te zien via Magister.