Absentielijn

Absentmeldingen i.v.m. ziekte, dokter ortho, tandarts etc.

Wilt u uw dochter of zoon afmelden voor een (deel van) de schooldag, belt u dan vóór 8.30 de absentielijn 020 3463441.

Vermeld bij het inspreken uw naam, de naam en klas van de leerling, de reden van absentie en -indien het een deel van de schooldag betreft- de uren van de absentie.

Let op: Bij ziekte moet elke dag opnieuw gebeld worden.

Bezoek aan (tand)arts e.d. dient zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden gepland. Vallen deze bezoeken toch onder schooltijd, dan moet vooraf een ingevulde en getekende ‘gele  kaart’ worden ingeleverd.

Op Magister kunt u zien of er nog absenties van uw kind ‘open’ staan (code S3 of S4).
Indien dit het geval is dient u de reden van deze absentie zo spoedig mogelijk door te geven via de absentielijn. De afdeling leerplicht van het stadsdeel controleert regelmatig op deze ongeoorloofde absenties.

Absentmeldingen bijzonder verlof

Voor bijzondere gebeurtenissen (trouwerijen etc.) dient u vooraf bij de teamleider schriftelijk verlof aan te vragen door middel van een formulier dat verkrijgbaar is bij de teamleider van uw kind. Voor het bijwonen van een rouwplechtigheid ontvangt de teamleider graag een melding op papier/ e-mail of per telefoon.