Medezeggenschapsraad (MR)

Samen sta je sterker. Vandaar dat de medezeggenschapsraad een belangrijke rol speelt op onze school. De MR heeft 12 leden, verdeeld over drie geledingen: personeel, leerlingen en ouders.

De medezeggenschapsraad denkt, praat, én beslist mee over allerlei onderwerpen die met school en onderwijs te maken hebben, bijvoorbeeld als het gaat over de schoolgids, de ouderbijdrage, het schoolplan en het zorgplan. Als lid van de MR heb je dus een stem!

Bent u geïnteresseerd om als ouder mee te denken en samen het HLW nog beter te maken? Voor meer informatie kunt u terecht bij twee leden van de personeels medezeggenschapsraad (PMR):
m.yong@hlw.nl en p.assen@hlw.nl

MR leden

Voorzitter:
Mw. van Overbeek (docent biologie)
c.van.overbeek@hlw.nl

Secretaris:
Mw. Assen (docent geschiedenis)
p.assen@hlw.nl

Overige leden:
Dhr. van de Pol (docent biologie)
p.van.de. pol@hlw.nl

Dhr. Daris (docent lichamelijke opvoeding)
r.daris@hlw.nl

Mw. Yong (docent lichamelijke Opvoeding)
m.yong@hlw.nl

Dhr. T. Heuijerjans (conciërge)
m.heuijerjans@hlw.nl


Ouders

Mw. S. Baldew
Hr. H. Sahmi
Mw. F. Boukhoubza

Leerlingen
Zeynep Yildiz (5V)
Hakan Paksoy (5V)