Mentoren

De mentoren vormen  de spil in de leerlingbegeleiding; elke klas c.q. groep leerlingen heeft een mentor.  In de brugklas bezoekt de mentor leerling en ouders thuis. In andere leerjaren heeft de mentor telefonisch contact met de ouders of spreekt met ze af op school.
De mentoren geven studielessen waarin vaardigheden worden aangeleerd gericht op plannen en leren.
Aan het begin van elk schooljaar wordt een overzicht van de mentoren en hun klassen/groepen verstrekt.