Leerlingpanels

Soms weten leerlingen het beter of hebben ze goede ideeën waarmee de school leuker kan worden gemaakt. Op het HLW kunnen leerlingen met elkaar van gedachten wisselen over de school. Zij adviseren daarmee de schoolleiding … en die schoolleiding trekt zich iets aan van wat die leerlingen melden.

Soms wordt een leerling voor zo’n adviserende taak gevraagd, maar een leerling kan natuurlijk ook de mentor vertellen, dat hij/zij graag in een leerlingpanel wil plaatsnemen. Drie keer per jaar praten leerlingen uit hetzelfde leerjaar (onderbouw) of van hetzelfde schooltype (bovenbouw) met elkaar en wisselen ideeën uit.

Een paar onderwerpen van het afgelopen cursusjaar: computers en telefoons gebruiken tijdens de lessen, wat helpt om een ontspannen sfeer in de klas te krijgen en adviezen voor nieuwe docenten.

Meneer De Haas en mevrouw Huijbers helpen bij het gesprek en informeren de schoolleiding.

Misschien vind jij het ook wel goed en leuk mee te praten. Laat het je  mentor weten.