Groep 8

Beste groep 8 leerling,

De periode van inschrijven op een VO school is voorbij. Het wachten is nu op de uitkomst van de Centrale Loting & Matching. Op 4 april wordt duidelijk waar de aangemelde 8e groepers worden geplaatst. Je ouders hebben toegang tot een ouderportaal in ELK. Daar is de uitkomst te zien.

Natuurlijk krijgen de op het HLW geplaatste leerlingen van ons een welkomstbrief. Zij worden daarin op 25 juni van 14.00-16.00 uur uitgenodigd voor de kennismakingsdag.

Op 8 en 9 april vindt de tweede ronde voor de inschrijvingen plaats. Had je je nog niet aangemeld of ben je niet geplaatst op een school van jouw voorkeur? Je kunt  je tijdens de tweede ronde bij ons aanmelden tussen 9.00 en 16.00 uur.

Meer weten? Neem dan contact op met de school: 020-6152780 (algemeen nummer) of mail naar mw. van Minnen, de teamleider brugklassen: m.van.minnen@hlw.nl

 

Het HLW team