Brieven

Ouders en verzorgers worden door school via het programma ‘Wiscommunicator’ geïnformeerd over schoolzaken. wilt u ervoor zorgen dat u zeer regelmatig uw mail controleert?

Nieuwsbrief voorjaar 2018