Brieven

Ouders en verzorgers worden door school via het programma ‘Wiscommunicator’ geïnformeerd over schoolzaken. wilt u ervoor zorgen dat u zeer regelmatig uw mail controleert?

Brief ouderraad m.b.t ouderbetrokkenheid

Nieuwsbrief voorjaar 2018

15-03-2020 de school gaat dicht

Oudernieuwsbrief september 2020

Protocol en instructie online les

Persconferentie 14-12