Ondersteuning

Het ondersteuningsaanbod van het HLW in de eerste of tweede lijn is gericht op leer- en ontwikkelproblemen, werkhoudingproblematiek, sociaal-emotioneel functioneren en bepaalde fysieke beperkingen. De mentor is de spil in de leerlingondersteuning.

Is er meer specialistische kennis of vaardigheid nodig en/of is de zorgvraag complexer, en is samenwerking tussen de verschillende specialisten gewenst kan extra ondersteuning worden ingezet. De zorgcoördinator stemt deze ondersteuning af met leerling, ouders en mentor, en coördineert en monitort de voortgang.

Hieronder een schematisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van het HLW.

Ondersteuning bij taal- en rekenen Hoe werkt de school hieraan?
Taal

 

Signalering via Cito VAS

integraal taalbeleid, steunles, Remedial Teaching (RT)

Dyslexie

 

Signalering via Cito VAS

RT, handelingsadviezen voor docenten

Rekenen

 

Signalering via Cito VAS
Steunles, digitale oefenprogramma’s
Dyscalculie

 

Signalering via Cito VAS
Dyscalculie coördinator aanwezig
Ondersteuning bij intelligentie Hoe werkt de school hieraan?
Meer- en hoogbegaafdheid Signalering via Cito VAS
Handelingsadviezen voor docenten
inzet van Begeleider Passend Onderwijs (BPO)
Disharmonische intelligentie Signalering via Cito VAS
inzet van BPO
Ondersteuning bij motivatie en leren Hoe werkt de school hieraan?
Motivatie en concentratie Coachend mentoraat, inzet van BPO
Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken Coachend mentoraat, inzet van BPO
Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren Hoe werkt de school hieraan?
Sociale vaardigheden

 

Coachend mentoraat, training Sociale Vaardigheden, training Rots&Water, inzet van BPO en/of Ouder en Kind Adviseur (OKA)
Angst en stemming (incl. faalangst) Coachend mentoraat, training Faalangst Reductie, inzet van BPO en/of Ouder en Kind Adviseur (OKA)
Omgaan met grenzen

 

Coachend mentoraat, training Rots&Water, inzet van BPO en/of Ouder en Kind Adviseur (OKA)
Middelengebruik en verslaving Lessen gericht op middelengebruik, inzet schoolverpleegkundige en/of OKA, schoolagent
Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen Hoe werkt de school hieraan?
Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek inzet van BPO
Indien nodig regelt school een verwijzing naar externe partijen die op school kunnen ondersteunen (Auris, ABC, Kentalis, Heliomare, thuisonderwijs)
nb. Het schoolgebouw is niet volledig rolstoeltoegankelijk.
Ondersteuning thuis en vrije tijd Hoe werkt de school hieraan?
Ondersteuning thuis/vrije tijd OKA, Studiezalen, schoolagent
Overige ondersteuning Hoe werkt de school hieraan?
Huiswerk

 

Mediatheek, Studiezalen

 

Integratie PO/VO Peer to Peer programma, De Grote Oversteek (Weekend Academie)

 

Mediawijsheid Pedagogisch coördinator, schoolagent