Blended Learning

In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart in 1 brugklas gestart met een pilot ‘ Blended Learning’.
Bij Blended Learning gebruiken we een gewone lesmethode, maar met behulp van ICT en laptop dagen we je extra uit of kunnen we je juist extra ondersteunen. In het schooljaar 2020-2021 breiden we de pilot Blended Learning uit.

Ontdek in onderstaand filmpje hoe Blende learning werkt.