Inschrijven

Leerlingen worden aan de hand van de Amsterdamse kernprocedure PO/VO (ELKK) aangemeld en na behandeling van de aanmelding aangenomen of afgewezen.

 

 

Bij aanmelding dient u het volgende mee te nemen:

  • het aanmeldformulier van de basisschool (VO formulier)
  • de ingevulde voorkeurslijst
  • Het HLW inschrijfformulier. Deze kunt u downloaden of ter plekke ontvangen en invullen.
  • kopie identiteitsbewijs van het kind.


Benodigde advies

Met een advies vmbo-t, havo of vwo van de basisschool is een leerling in principe toelaatbaar op het Hervormd Lyceum West.

Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies hebben bovendien de mogelijkheid zich in te schrijven voor Tweetalig Onderwijs.
Leerlingen met een vwo-advies hebben vanaf de 2e klas de kans het  het gymnasium te volgen (eventueel ook in combinatie met Tweetalig Onderwijs). Op het gymnasium krijg je als extra vakken Grieks en Latijn.


Voorrangsregeling
Kopklasleerlingen, locatie HLW hebben voorrang als zij het HLW op de eerste plaats zetten.

Verdere informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u hier.

Een filmpje over hoe de matching werkt vindt u hier.


Zorgleerlingen

Wanneer een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte aangemeld wordt op onze school, wordt er samen met de zorgcoördinator en ouders bekeken of en op welke manier wij de leerling kunnen voorzien in zijn/haar behoefte. Als er reeds een behandelingsplan is en wij hieraan kunnen voldoen, wordt dit nageleefd. Als er nog geen handelingsplan is zal dit worden gemaakt in samenwerking met zorgcoördinator.


Afwijzingsprocedure

Als een leerling niet kan worden toegelaten tot onze school zal dit altijd met de ouders en eventueel de leerling worden besproken. Het gaat hierbij om leerlingen die een lager niveau bezitten dan MAVO of met ondersteuningsbehoeftes waar wij op school geen middelen voor hebben om hierin te voorzien. Enkele voorbeelden zijn dove en blinde leerlingen, leerlingen in een rolstoel en leerlingen die intensieve medische ondersteuning nodig hebben. Bij leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt de toelaatbaarheid altijd individueel bekeken.

Wanneer wij een leerling niet kunnen plaatsen, stellen wij de ouders en de leerling hiervan mondeling en schriftelijk in kennis. Tevens zullen wij ouders doorverwijzen naar een school die wel in de betreffende ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen.


Bijgesteld basisschooladvies
Het kan zijn dat de basisschool besluit om je een hoger advies te geven als dat mogelijk en wenselijk is, dat noemen we bijstellen. Bijstellen kan dus alleen omhoog, nooit naar beneden. In de meeste gevallen hou je je oorspronkelijke basisschooladvies: het advies is immers gebaseerd op alle gegevens en kennis van vorige leerjaren. In het geval van een bijgesteld schooladvies is je basisschool verplicht deze keuze te beargumenteren.

Wat te doen bij een bijgesteld basisschooladvies lees  je in de schoolkeuzegids VO