Allard Pierson Museum

Woensdagmiddag 26 september hebben de tekenleerlingen van 4 havo het Allard Pierson Museum bezocht. Het Allard Pierson Museum is het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam.
Onder begeleiding van hun tekendocenten kregen een rondleiding door de klassieke oudheid en bekeken de beelden uit gips op de zolder van het museum. Begrippen die zij in de lessen hebben geleerd werden nu zichtbaar. En natuurlijk was er ook een tekenopdracht: het schetsen van de ‘contraposto’.